Politica de confidentialitate

Politică privind confidențialitatea

Ultima actualizare: 10.02.2022

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea datelor, avand la baza legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”) si Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecţia datelor”).

I. INFORMAȚII GENERALE

Acest Website este operat de către Supeco Investment S.R.L. („Supeco”), cu sediul în București, Sector 2, Strada Barbu Văcărescu nr. 146-158, Centrul Comercial, Etaj 2, Biroul A., inregistrata la oficiul registrului comertului Bucuresti sub nr. J40/4693/2014, CUI 33067767;

Prezenta politică urmărește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră si/sau pe care ni le puneți la dispoziție și modul în care acestea vor fi prelucrate de noi în contextul utilizarii website-ului www.supeco.ro (“Website-ul”)

II. MODIFICĂRI LA PREZENTA POLITICĂ

Această politică de confidențialitate („Politica de Confidențialitate”) este actualizată periodic. De fiecare dată când facem o modificare, vă vom informa în mod corespunzător și vom afișa informațiile actualizate pe site-ul nostru web https://www.supeco.ro/politica-de-confidentialitate/.

III. CONDIȚIILE ÎN CARE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

În funcție de interacţiunea dumneavoastră cu Website-ul, Supeco va prelucra datele cu caracter personal în următoarele condiții:

 1. În scopul gestionării solicitărilor / reclamațiilor primite din partea dumneavoastră prin secțiunea Contact din cadrul Website-ului

Categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, telefon, e-mail, nume companie, oraș și alte date cu caracter personal pe care este posibil să ni le furnizați direct, în cuprinsul mesajului. În vederea prelucrării pentru acest scop, Supeco nu solicită și nu colectează date cu caracter personal având funcția de identificare de aplicabilitate generală, precum CNP, seria și număr CI/BI, număr pașaport. Prin urmare, vă rugăm să nu ne transmiți astfel de date în conținutul mesajului.

Furnizarea datelor cu caracter personal în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor indicate mai sus pentru acest scop poate împiedica Supeco să gestioneze reclamațiile și solicitările transmise prin secțiunea Contact din cadrul Website-ului.

În situatia utilizarii serviciului Call-Center pus la dispozitia clientilor si raportat la sesizarea/ solicitarea adresata, una sau mai multe societăți din grupul Supeco vor prelucra datele tale cu caracter personal în vederea soluționării sesizării.

Temeiul de prelucrare: Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru acest scop are la bază:

 1. contractul, în cazul solicitărilor/ reclamațiilor în legătură cu un contract încheiat între dumneavoastră și Supeco;
 2. interesul legitim al Supeco de a-și îmbunătății permanent serviciile oferite și de a anticipa nevoile clienților, în cazurile în care reclamațiile și sugestiile nu au legătură cu un contract încheiat între dumneavoastră și Supeco, dar au legatura cu produsele/serviciile furnizate de noi. Supeco va prelucra datele in baza interesului legitim inclusiv pentru documentarea modului în care au fost gestionate sesizările, solicitările sau reclamatiile tale și pentru îmbunătățirea serviciilor, respectiv pentru realizarea de analize, inclusiv statistice (ex: se realizează analize cu privire la numărul sesizărilor primite într-un anumit interval de timp, obiectul sesizărilor și rapiditatea soluționării lor).
 3. obligația legală, în cazurile în care Supeco are anumite obligații legale de a primi și soluționa reclamațiile și sugestiile transmise.
 4. În scopul desfășurării activităților specifice de recrutare, dacă alegeți să ne anunțați prin secțiunea Cariere din cadrul Website-ului sau în orice alt mod că sunteți interesați să aplicați la un job în cadrul Supeco

Categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, telefon, alte date cu caracter personal incluse de către dumneavoastră în CV-ul pe care ni-l transmiteți. Supeco nu solicită date cu caracter personal având funcția de identificare de aplicabilitate generală, precum CNP, serie și număr CI/BI, număr pașaport sau date din cazierul judiciar. Prin urmare, vă rugăm să nu ne transmiți astfel de date sau copii ale actelor de identitate / cazierului judiciar.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor va avea drept consecință imposibilitatea Supeco de a vă avea în vedere în procesul de recrutare pentru diferite posturi.

Temeiul de prelucrare: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază demersurile la cererea dumneavoastră pentru încheierea unui contract. În cazul în care nu veți fi selectat pentru postul pentru care ați aplicat, Supeco va continua să prelucreze datele dumneavoastră în baza interesului său legitim de a vă avea în vedere și pentru alte posturi vacante similare cu cele pentru care ați aplicat inițial, în cadrul Supeco sau în cadrul altor socitățile din grupul Supeco.

Societățile din grupul Supeco, afiliate ale Supeco, sunt următoarele:

Supeco S.A., cu sediul în str. Gara Herăstrău, nr. 4C, Green Court Bucharest, Clădirea B, etaj 7, 020334, sector 2, București, România;

Artima S.A., cu sediul în Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Autostrada București-Pitești km .11-12, Centrul Comercial Supeco Militari, Apartament BIROUL A, Județ Ilfov, România;

Columbus Operational S.R.L., cu sediul în Str. Gara Herăstrău, nr. 4C, Green Court Bucharest, Clădirea B, Biroul C, etaj 7, 020334, sector 2, București, România;BRINGO MAGAZIN SRL cu sediul in Sector 2, str Barbu Vacarescu,nr 146-158, Biroul B, Bucuresti, România.

 1. În scopul transmiterii, prin e-mail, de comunicări comerciale (de exemplu, materiale publicitare/oferte) privind produsele şi serviciile oferite de Supeco.

Date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu vă va afecta în niciun fel.

Temeiul de prelucrare: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru înscrierea la newsletter disponibil pe Website.

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, prin utilizarea opțiunii de dezabonare de la finalul fiecărui e-mail care conține materiale publicitare sau prin exercitarea drepturilor menționate mai jos.

În măsura în care vom realiza comunicări prin platformele de social media, putem folosi instrumentele digitale puse la dispoziție de Facebook. Puteți afla mai multe detalii cu privire la modul în care datele dvs. vor fi prelucrate în acest context accesând: pentru Facebook - Politica de Confidențialitate disponibilă aici;

 1. În scopul inițierii sau desfășurării relației contractuale cu partenerii sau potențialii parteneri contractuali ai Supeco, dacă sunteți angajat, colaborator, reprezentant legal, persoană de contact a partenerilor sau potențialilor parteneri contractuali ai Supeco

Date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail și alte date cu caracter personal pe care le furnizați în contextul inițierii sau desfășurării relației contractuale cu partenerii sau potențialii parteneri contractuali ai Supeco.

Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe imposibilitatea Supeco de a iniția/desfășura relația contractuală cu potențialii sau partenerii contractuali ai Supeco pentru care aveți calitatea de angajat, colaborator, reprezentant legal sau punct de contact.

Temeiul de prelucrare: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Supeco de a iniția și desfășura relațiile contractuale în contextul obiectului său de activitate.

 1. În scopuri legate de efectuarea diverselor analize și raportari interne privind modul de funcționare și utilizare a Website-ului, inclusiv prin urmărirea comportamentului dumneavoastră în cadrul Website-ului, în principal, în vederea îmbunătăţirii experienței oferite.

Date cu caracter personal: Supeco nu prelucreaza date cu caracter personal in vederea realizării acestui scop, dar va prelucra date agregate si identificatori numerici unici, tipul sistemului de operare folosit, versiunea utilizată, timpul petrecut în diferite secțiuni ale Site-ului; Date de acces la diferite funcții și senzori ale / ai terminalului dumneavoastră mobil (inclusiv date de geo-localizare a dispozitivului mobil utilizat);

Temeiul de prelucrare: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Supeco de a-și promova produselor și serviciile și de a îmbunătății permanent experiența clienților săi. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu vă va afecta în niciun fel.

IV. NAVIGAREA PE WEBSITE. UTILIZAREA COOKIE-URILOR ȘI A TEHNOLOGIILOR SIMILARE.

Atunci când vizitați Website-ul, putem utiliza cookie-uri și/sau tehnologii similare pentru a colecta informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe Site sau in Aplicatie, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe site-ul web.

Principalul scop al utilizării cookie-urilor este să vă ajute să aveți parte de o experiență de navigare îmbunătățită și, de asemenea, în scopuri de publicitate, pentru a vă putea oferi un conținut individualizat și adaptat intereselor și preferințelor dumneavoastră. Drept urmare, în măsura în care v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea diferitelor categorii de cookie-uri sau celorlalte tehnologii similare, le vom utiliza pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe Site si/sau în Aplicatie și scopurile în care acestea sunt utilizate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile utilizate pe Site, accesibila la urmatoarea adresa: https://www.supeco.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri/. sau Politica noastră privind cookie-urile/tehnologiile similare utilizate în cadrul Aplicației.

V. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR

Supeco a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și a criteriilor specifice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de retenție și arhivare).

De principiu, vom păstra datele dvs. cu caracter personal (i) pe durata perioadei contractuale, plus o anumită perioadă care poate varia de la caz la caz conform politicii noastre de retenție sau (ii) pe durata prevăzută de lege sau stabilită de o autoritate publică, în condițiile legii, sau (iii) în cazul unor dispute/plângeri/investigații, până la încetarea acestora, plus o perioadă rezonabilă (în funcție de circumstanțe). După expirarea acestei perioade, datele cu caracter personal vor fi distruse, șterse sau anonimizate în mod ireversibil (după caz).

Exemple de reguli privind păstrarea datelor personale:

 • În cazul în care sunteți client in cadrul magazinelor fizice, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform politicilor interne ale Supeco, respectiv pe durata necesară îndeplinirii obligaţiilor legale care revin în sarcina Supeco (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar - contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
 • In ceea ce privesc prelucrarea datelor referitoare la sesizările, solicitările sau reclamatiile dumneavoastra, evidențele reclamațiilor și ale altor date privind Relația cu Clienții sunt stocate pe perioada termenului legal de prescripție de 3 ani (începând cu data ultimului răspuns la respectiva reclamație), cu excepția cazului în care se aplică o perioadă mai lungă din motive comerciale întemeiate sau dacă aceasta este reglementată printr-o prevedere legală specifică;
 • În cazul în care alegeți să aplicați la un job prin intermediul Site-ului în calitate de candidat, Supeco va păstra datele cu caracter personal atât cât este necesar pentru desfasurarea procesului de recrutare. În cazul în care nu sunteți selectat pentru poziția pentru care ați aplicat, Supeco va pastra datele candidaților respinși pentru o perioada de maxim 6 luni (i) pentru a documenta modul de desfășurare a procesului de recrutare, respectiv pentru apărarea/ exercitarea / constatarea drepturilor Supeco în justiție.
 • În cazul în care sunteți angajat, colaborator, reprezentant legal, persoană de contact a partenerilor sau potențialilor parteneri contracuali ai Supeco, vom prelucra datele dumenavoastră cu caracter pe durata desfășurării relației contractuale cu partnerii contractuali, precum și ulterior, în conformitate cu obligațiile legale care revin Supeco.
 • În cazul prelucrării datelor dumneavoastră în scopul transmiterii prin e-mail de materiale publicitare/oferte, vom înceta prelucrarea datelor în acest scop de la momentul la care vă retrageți consimțământul dat.

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Supeco nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

VI. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către persoane împuternicite de Supeco să prelucreze date cu caracter personal (i.e. entități pe care le contractăm pentru a realiza diverse operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal pe seama noastră). Încheiem contracte scrise cu persoanele împuternicite de Supeco prin care acestea se angajează (i) să prelucreze datele dvs. cu caracter personal doar pe baza instrucțiunilor Supeco, respectiv (ii) să păstreze în siguranță datele dvs. cu caracter personal.

De asemenea, dacă legea ne obligă sau avem un temei legal s-o facem, putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către terțe entități care acționează în calitate de operatori (entități care prelucrează datele pentru scopuri proprii) sau, după caz, entități care acționează în calitate de operatori asociați cu noi (caz în care determinăm împreună cu acestea scopurile și/sau mijloacele de prelucrare a datelor).

Categoriile de destinatari ai datelor dvs. cu caracter personal (împuterniciți, operatori independenți, operatori asociați – după caz), includ:

 • Parteneri sau agenții implicate în livrarea produselor și serviciilor pe care le comandați de la noi sau pe care le utilizați (de exemplu, curierii, furnizorii de diverse aplicații ale căror costuri sunt incluse în facturile Supeco);
 • Parteneri pe care îi contractăm pentru furnizarea comunicărilor comerciale sau a altor tipuri de comunicări;
 • Entități angajate să presteze servicii pentru sau, după caz, pe seama noastră, a Supeco, precum: furnizori de servicii software/hardware și asistență IT; furnizori de servicii de instalare și mentenanță a echipamentelor/rețelelor; furnizori de servicii de arhivare; furnizori de servicii de leasing de personal; furnizori de servicii de printare; furnizori de servicii mentenanță servere; furnizori de servicii de call center/ telesales/ activități door-to-door;
 • Autorități publice și de reglementare, organisme guvernamentale, instanțele de judecată – dacă este necesar (inclusiv dacă legea ne impune) ori, după caz, o terță entitate sau organizație – dacă o atare dezvăluire este necesară pentru respectarea oricăror prevederi legale aplicabile, sau a altor cerințe legale sau de reglementare.

În unele situații avem obligația legală de a dezvălui informațiile dvs. (de exemplu, în baza unui ordin judecătoresc sau la cererea unui organism de reglementare, inclusiv către autoritatea națională pentru protecția datelor cu caracter personal - ANSPDCP). De asemenea, putem dezvălui informații către alte organisme de reglementare pentru îndeplinirea competențelor acestora sau a obiectivelor noastre. În oricare dintre aceste situații, vom verifica faptul că avem un temei juridic pentru dezvăluirea datelor cu caracter personal;

 • Consultanții terți (de ex. avocați externi, auditori, experți), în cazurile în care îi implicăm în litigii sau dispute relevante pentru noi ori alte activități care necesită experiența profesională a acestora;
 • Agenții pentru sondaje și studii de piață, atunci când dorim să realizăm studii de piață și sondaje de opinie și, pentru aceasta, decidem să implicăm terțe agenții;
 • Entități terțe - pentru campanii comune de promovare. Respectivele entități vor fi responsabile pentru propria conformare cu cerințele legislației în materia protecției datelor cu caracter personal;
 • Entități terțe - implicate în furnizarea serviciilor aferente cookie-urilor și tehnologiilor similare, astfel cum sunt acestea detaliate în Politica  noastră  de  Utilizare  a  Cookie-urilor,  disponibilă  pe Website.
 • Furnizorii de servicii de plată implicați în procesarea și/sau efectuarea plăților aferente achizițiilor dvs. relative la produsele /și servicii le noastre sau, după caz, produsele /și serviciile unor terți realizate prin platformele noastre (de exemplu, Netopia Payments);
 • Prestatori de servicii financiare – spre exemplu, pentru finanțarea achiziției produselor și serviciilor noastre);
 • Terți parteneri cu care colaborăm pentru vânzarea produselor și serviciilor noastre. În cazurile în care ați achiziționat produsele și serviciile noastre prin intermediul unei terțe entități partenere, deseori avem nevoie să facem schimb de date cu caracter personal cu acestea pentru gestionarea adecvată a relației de parteneriat și a contractului/ contului dvs. – de exemplu, pentru a putea identifica comanda dvs. și pentru a putea efectua plata către respectivul partener.

Colectăm și combinăm informații pentru a monitoriza modul în care dvs. și alți Clienți utilizați produsele și serviciile noastre, precum și pentru a ne ajuta să îmbunătățim calitatea produselor și serviciilor noastre. Furnizăm aceste informații către terți (de exemplu, către furnizorii de conținut și publicitate), dar orice astfel de raportare către un terț nu va include informații care vă pot identifica ca persoană;

VII. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal furnizate către Supeco nu vor fi transferate în afara României.

VIII. PRELUCRAREA DATELOR PERSOANELOR CU VÂRSTA DE SUB 16 ANI

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă exclusiv la persoane care au împlinit cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la persoanele care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.

IX. PROCESE DECIZIONALE AUTOMATIZATE

În măsura în care îndeplinirea unora dintre scopurile de prelucrare de mai sus se va realiza prin utilizarea unor tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman, ce va duce la producerea unor efecte juridice asupra dumneavoastră sau care vă pot afecta în mod similar în mod semnificativ, prelucrarea va avea la bază consimțământul dumneavoastră expres pentru acest scop sau un alt temei legal, conform cerințelor legale. În acest sens, prezentul document va fi actualizat de fiecare dată când este necesar pentru a asigura informarea dumneavoastră corespunzătoare.

Pentru detalii cu privire la procesele decizionale automatizate, vă puteți adresa la următoarea adresă: dpo_romania@carrefour.com.

X. DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate , prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;
 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;

Notă: Este posibil ca unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal să nu poată fi șterse, date fiind obligațiile legale sau interesul legitim de a le prelucra în continuare. Mai multe detalii privind acest subiect vă vor fi furnizate la cerere.

 1. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 2. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 3. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 4. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 5. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;
 6. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: Str. Gara Herăstrău, nr. 4C, Green Court, Clădirea B, etaj 7, 020334, sector 2, București, România sau prin e-mail la dpo_romania@carrefour.com sau office_customer@supeco.ro. De asemenea, în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, aveți posibilitatea de a utiliza opțiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.

XI. CONTACT

Puteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document, respectiv vă puteți exercita drepturile specifice în atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor, care poate fi contactat folosind următoarele detalii de contract: dpo_romania@carrefour.com sau la următoarea adresă: București, Sector 2, Strada Barbu Văcărescu nr. 146-158, Centrul Comercial, Etaj 2, Biroul A;