Politica de confidentialitate

Politică privind confidențialitatea

Ultima actualizare: septembrie 2018

I. Informații generale

Acest website („Website-ul”) este operat de către Supeco Investment S.R.L. („Supeco”), cu sediul în Centrul Comercial Orhideea, etaj 1, biroul A, Splaiul Independenței, Nr. 210, Sector 6, 060041, București.

În calitate de operator de date, una dintre principalele preocupări ale Supeco este de a se asigura că prelucrează datele cu caracter personal cu respectarea legislaţiei privind protecția datelor cu caracter personal.

Prezenta Politică privind confidențialitatea are rolul de a vă informa cu privire la activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul vizitării sau utilizării funcțiilor Website-ului.

II. Condițiile în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

În funcție de interacţiunea dumneavoastră cu Website-ul, Supeco va prelucra datele cu caracter personal în următoarele condiții:
1. În scopul gestionării solicitărilor / reclamațiilor primite din partea dumneavoastră prin secțiunea Contact din cadrul Website-ului

Categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, telefon, e-mail, nume companie, oraș și alte date cu caracter personal pe care este posibil să ni le furnizați direct, în cuprinsul mesajului. În vederea prelucrării pentru acest scop, Supeco nu solicită date cu caracter personal având funcția de identificare de aplicabilitate generală, precum CNP, seria și număr CI/BI, număr pașaport. Prin urmare, vă rugăm să nu ne transmiți astfel de date în conținutul mesajului.

Furnizarea datelor cu caracter personal în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor indicate mai sus pentru acest scop poate împiedica Supeco să gestioneze reclamațiile și solicitările transmise prin secțiunea Contact din cadrul Website-ului.

Temeiul de prelucrare: Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru acest scop are la bază:
- contractul, în cazul solicitărilor/ reclamațiilor în legătură cu un contract încheiat între dumneavoastră și Supeco;
- interesul legitim al Supeco de a-și îmbunătății permanent serviciile oferite, în cazurile în care reclamațiile și sugestiile nu au legătură cu un contract încheiat între dumneavoastră și Supeco;
- obligația legală, în cazurile în care Supeco are anumite obligații legale de a primi și soluționa reclamațiile și sugestiile transmise.

2. În scopul desfășurării activităților specifice de recrutare, dacă alegeți să ne anunțați prin secțiunea Cariere din cadrul Website-ului sau în orice alt mod că sunteți interesați să aplicați la un job în cadrul Supeco

Categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, telefon, alte date cu caracter personal incluse de către dumneavoastră în CV-ul pe care ni-l transmiteți. Supeco nu solicită date cu caracter personal având funcția de identificare de aplicabilitate generală, precum CNP, serie și număr CI/BI, număr pașaport sau date din cazierul judiciar. Prin urmare, vă rugăm să nu ne transmiți astfel de date sau copii ale actelor de identitate / cazierului judiciar.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor va avea drept consecință imposibilitatea Supeco de a vă avea în vedere în procesul de recrutare pentru diferite posturi.

Temeiul de prelucrare: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază demersurile la cererea dumneavoastră pentru încheierea unui contract. În cazul în care nu veți fi selectat pentru postul pentru care ați aplicat, Supeco va continua să prelucreze datele dumneavoastră în baza interesului său legitim de a vă avea în vedere și pentru alte posturi vacante similare cu cele pentru care ați aplicat inițial, în cadrul Supeco sau în cadrul altor socitățile din grupul Carrefour*.

"Societățile din Grupul Carrefour*, în calitate de operatori de date, vor prelucra datele cu caracter personal pentru desfășurarea activităților specifice de recrutare, necesare pentru a putea evalua candidatura ta. Detalii despre modul în care îți vom prelucra datele tale cu caracter personal sunt incluse în Nota de informare aplicabilă tuturor Societăților din Grup, disponibilă pe Nota informare Facebook Supeco și pe care te rugăm să o consulți înainte. Ai dreptul de a ne solicita accesarea, rectificarea sau ștergerea datelor tale, restricționarea prelucrării, dreptul de te opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. În plus, ai dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru a-ți exercita drepturile, ne poți scrie pe dpo_romania@carrefour.com.

*Societățile din grupul Carrefour sunt: Carrefour România S.A., Columbus Operational S.R.L, Artima S.A., Supeco Investment S.R.L.   

*Societățile din grupul Carrefour, afiliate ale Supeco, sunt următoarele:
- Carrefour România S.A., cu sediul în str. Gara Herăstrău, nr. 4C, Green Court Bucharest, Clădirea B, etaj 7, 020334, sector 2, București, România;
- Artima S.A., cu sediul în Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Autostrada București-Pitești km .11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, Apartament BIROUL A, Județ Ilfov, România;
- Columbus Operational S.R.L., cu sediul în Str. Gara Herăstrău, nr. 4C, Green Court Bucharest, Clădirea B, Biroul C, etaj 7, 020334, sector 2, București, România;

3. În scopul transmiterii, prin e-mail, de comunicări comerciale (de exemplu, materiale publicitare/oferte) privind produsele şi serviciile oferite de Supeco

Date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu vă va afecta în niciun fel.

Temeiul de prelucrare: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru înscrierea la newsletter disponibil pe Website.

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, prin utilizarea opțiunii de dezabonare de la finalul fiecărui e-mail care conține materiale publicitare sau prin exercitarea drepturilor menționate mai jos.

4. În scopul inițierii sau desfășurării relației contractuale cu partenerii sau potențialii parteneri contractuali ai Supeco, dacă sunteți angajat, colaborator, reprezentant legal, persoană de contact a partenerilor sau potențialilor parteneri contracuali ai Supeco

Date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail și alte date cu caracter personal pe care le furnizați în contextul inițierii sau desfășurării relației contractuale cu partenerii sau potențialii parteneri contractuali ai Supeco.

Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe imposibilitatea Supeco de a iniția/desfășura relația contractuală cu potențialii sau partenerii contractuali ai Supeco pentru care aveți calitatea de angajat, colaborator, reprezentant legal sau punct de contact.

Temeiul de prelucrare: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Supeco de a iniția și desfășura relațiile contractuale în contextul obiectului său de activitate.

5. În scopuri legate de marketing, efectuarea diverselor analize privind modul de funcționare și utilizare a Website-ului, inclusiv prin urmărirea comportamentului dumneavoastră în cadrul Website-ului, în principal, în vederea îmbunătăţirii experienței oferite.

Date cu caracter personal:
Temeiul de prelucrare: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Supeco de a-și promova produselor și serviciile și de a îmbunătății permanent experiența clienților săi. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu vă va afecta în niciun fel.

III. Durata prelucrării datelor

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, Supeco va prelucra datele cu caracter personal pe durata necesară îndeplinirii acestora și ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la dispozițiile referitoare la obligatia de arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare sau după îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Supeco să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

În cazul în care ne transmiteți reclamații sau solicitări, potrivit pct. 1, secțiunea I de mai sus, Supeco va prelucra datelor dumneavoastră cu caracter personal pe durata necesară pentru soluționarea reclamației/ solicitării, precum și ulterior, pentru o durată de 3 ani, dacă nu rezultă o altă durată de păstrare din legislația aplicabilă Supeco.

În cazul în care alegeți să aplicați la un job prin secțiunea Cariere din cadrul Website-ului și nu sunteți selectat pentru poziția pentru care ați aplicat, Supeco va prelucra datele dumneavoastră pe care le-ați furnizat pentru a vă avea în vedere pentru alte procese de recrutare, dar nu mai mult de 3 ani de la data la care ați furnizat datele.

În cazul prelucrării datelor dumneavoastră în scopul transmiterii prin e-mail de materiale publicitare/oferte, vom înceta prelucrarea datelor în acest scop de la momentul la care vă retrageți consimțământul dat.

IV. Dacă sunteți angajat, colaborator, reprezentant legal, persoană de contact a partenerilor sau potențialilor parteneri contracuali ai Supeco, vom prelucra datele dumenavoastră cu caracter pe durata desfășurării relației contractuale cu partnerii contractuali, precum și ulterior, în conformitate cu obligațiile legale care revin Supeco. Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Supeco poate dezvălui datele dumneavoastră către următoarele categorii de destinatari: societăți din grupul Carrefour, terțe persoane sau entități care sprijină Supeco în gestionarea Website-ului, furnizori de servicii IT, parteneri contractuali care ne ajută în transmiterea de materiale publicitare/oferte, autorități publice centrale/locale.

V. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Supeco nu vor fi transferate în afara României.

VI. Drepturile de care beneficiați

Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment, fără însă a afecta prelucrările desfășurate pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia. În plus, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate și dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice întrebări cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați către Responsabilul cu protecția datelor, având următoarele date de contact: dpo_romania@carrefour.com.

Website-ul folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://www.supeco.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri/ 

VII. Modificări ale Politicii de Confidențialitate

În cazul modificării Politicii de Confidențialitate în ce privește informațiile privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, Supeco va publica pe Website o versiune actualizată a Politicii și vă va notifica prin intermediul unui mesaj pop-up sau în altă modalitate cu privire la o astfel de modificare.